Risk Analizi Ve Değerlendirmesi

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Ücretsiz Danışma Hattı

0850 302 83 28

Mevzuat Hakkında

                

               .ADIM

 

Uzman ekibimiz,  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları 28602 sayılı Tebliğine uygun olarak işyerinizin tehlike sınıflandırmasına göre firmanız için uygun risk değerlendirmesini çıkarıp firmanıza yerinde keşif yaparak size özel risk analizi oluştursun.

                

               .ADIM

 

 

Risk analizini tarafınıza ücretsiz kargoyla gönderelim.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yapılan denetimlerde gösterilmek üzere işyerinizde saklayın.

 

İşte bu kadar kolay. 

3 Adımda Kolayca

Risk Analizi Yaptırın

Risk Değerlendirmesinin Geçerliliği ve Yenilenmesi

 

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

İşyerinizde teknoloji değişikliği,ramak kala olay veya iş kazası olmadığı sürece geçerlidir.

 

Risk Analizi ve Değerlendirmesi ;

 

İşyerinizdeki bütün faaliyetleriniz yukarıda yaptığımız risk analizi örneği gibi tehlike ve risk basamaklarına ayrılır. Daha sonra 5x5 matris yöntemiyle ilgili riskler olasılık ve şiddet bileşenleriyle çarpılır. Çarpım sonucunda ortaya çıkan risk düzeyi sonrasında riskin faaliyet gerektiren risk olup olmadığına karar verilir. Çıkan risk sonucuna göre ilgili önlemler iş güvenliği mevzuatında yer alan hükümlere göre belirlenir. Belirlenen önlemlere ilişkin tamamlanma tarihi belirlenerek risk analiziniz bitirilir. Tarafınıza tüm sayfaları paraflanarak ve A Sınıfı İş Güvenliği uzmanımız tarafından ilgili hanesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı sertifika numarası yazılarak imzalanır ve tarafınıza gönderilir.

 

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanımız tarafından yerinde keşif yapılarak hazırlanan Risk Değerlendirmesi , Resmi Gazete 'de yayımlanan 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmaktadır.

 

İş yerinize uygun olarak tespit edilmiş olan tehlike veya tehlike kaynaklarının her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi ihtimalde oluşacağı ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur. 
 

                

               .ADIM

 

Hemen Bize Ulaşın sekmesindeki iletişim formunu doldurun veya 08503028328 numaralı telefonu arayın veya riskveanalizi@gmail.com email adresine mail atın.

Risk Analizi ve Değerlendirmeniz ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır. 


İşveren; çalışma ortamı ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama,sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı teftişlerde aradığı belgeler arasındadır. Yasa’nın; 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası ceza verilecektir.

 

Risk Değerlendirmesini yaptırmayan işyerleri para cezası veya yapı işleri ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bazı sektörlerde iş durdurma cezasına kadar cezalandırılırlar.